นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว
วัตถุประสงค์ของนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวนั้น มีขึ้นเพื่อที่จะแจ้งให้คุณได้รับทราบว่า ข้อมูลใดๆที่เราได้รับจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเวบไซต์ของเรา (ต่อไปเรียกว่า “เวบไซต์”) หรือเมื่อคุณสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระหรือสมัครเป็นลูกค้าผ่านเวบไซต์ของเรา ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกใช้งานโดยวิริยมัยโอสถหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมาย โดยข้อมูลนั้นอาจถูกแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลของคุณที่เราได้ทำการเก็บรักษาไว้ ใช้งาน หรือ แบ่งปันออกไป ความสามารถของคุณในการแก้ไข ปรับปรุง ทำให้ถูกต้อง หรือ ลบข้อมูลนั้นๆ และ ขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือทุกอย่างที่เราดำเนินการนั้น เราดำเนินการโดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ.

 

การเก็บข้อมูล
คุณอาจได้รับการสอบถามถึงข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์แอดเดรส เป็นต้น) ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปรวบรวมไว้ในรายชื่อของผู้ที่ทำการสมัคร ของวิริยมัยโอสถเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของเรา นำไปวิเคราะห์แนวโน้ม นำไปพัฒนาการใช้งานเวบไซต์ การเพิ่มเติมเนื้อหาและการโฆษณา และ การส่งข้อมูลและเครื่องมือส่งเสริมการขายของวิริยมัยโอสถ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เราได้เก็บไว้ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่จะทำให้เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว การติดต่อ และการดำเนินการทางด้านกฎหมาย โดยทำไปเพื่อปกป้องคุณ เรา และ บุคคลอื่นให้พ้นจากการคุกคาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณหากเราเชื่อว่าเราต้องกระทำเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

 

หลักเกณฑ์ของเวบไซต์
การเชื่อมโยง(ลิงค์)ไปสู่บุคคลภายนอก
เวบไซต์ของเราอาจมีลิงค์ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อไปยังเวบไซต์บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเวบไซต์นี้ ข้อมูลใดๆที่คุณให้กับบุคคลภายนอก จะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและการดูแลของเวบไซต์นั้นๆ ซึ่งเราประสงค์ให้คุณตรวจสอบและสอบถามเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวจากผู้ดำเนินการของเวบไซต์นั้นๆก่อน เราไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันต่อการกระทำใดๆของเวบไซต์ของบุคคลภายนอก เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับภาระผูกพันใดๆที่เกิดขึ้นจากเนื้อหา การกระทำ หรือ นโยบายใดๆของเวบไซต์บุคคลภายนอกนั้น การมีเวบไซต์ที่เชื่อมโยงภายในเวบไซต์ของวิริยมัยโอสถนี้ ไม่ได้หมายความว่า วิริยมัยโอสถสนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ การดำเนินการ และ นโยบายที่เวบไซต์นั้นมีแต่อย่างใด

 

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว  วิริยมัยโอสถสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ ในการเข้าเยี่ยมชบเวบไซต์หลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราหมายความว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นโดยปริยาย.

 

 

istanbul evden eve nakliyat fiyatlari ve firmalari icin dogru adrestesiniz. istanbul evden eve nakliyat