ส่วนประกอบสำคัญ

สรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียน คัดจมูก หืด ไอ ไอใช้หายใจทางปาก ปวดฟันอมก้านกานพลู   

 
ราคา ขวดเล็ก 20 บาท

จำนวน