สรรพคุณ บำรุงผิวและเส้นผม รักษาโรคผิวหนัง รับประทานป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ป้องกันเบาหวาน

 
ราคา 100 บาท 
 

จำนวน