สรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียน คัดจมูก หืด ไอ ไอใช้หายใจทางปาก ปวดฟันอมก้านกานพลู   

 
ราคาขวดใหญ่ 40 บาท