ส่วนประกอบสำคัญ

สรรพคุณ ทานวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย เคล็ดขัดยอก ชา อัมพฤกษ์ อัมพาต แมลงสัตว์กัดต่อย สูดดมแก้ลมวิงเวียนศีรษะ หวัด   

 
ราคา 100 บาท

จำนวน