(ยาหอมอินทจักร์ใหญ่อย่างดี)

ส่วนประกอบสำคัญ  ชะมดเช็ด แก่นฝางเสน ดอกจำปา จันทน์เทศ เปลือกสมุลแว้ง และตัวยาอื่นๆ
 
สรรพคุณ เป็นยาหอมบำรุงประสาท และบำรุงหัวใจ  แก้ลมบาทจิตร์ มีอาการเพ้อคลั่ง แก้ลมแน่นหน้าอก แก้อ่อนเพลีย รับประทานข้าวไม่ได้ แก้คลื่นเหียน  แก้นอนไม่หลับ แก้ไมเกรน แก้ลมกองละเอียด
แก้โลหิตและลมเป็นพิษ แก้อาการวัยทอง  แก้สันนิบาตสตรีอยู่ในเรือนไฟ แก้แน่นแก้เสียด ใช้เป็นยาต้นไข้แรกเป็นและปลายไข้ล่วง 7 วันแล้ว
 
วิธีรับประทาน ครั้งละ 5 เม็ด เช้า-เย็น
 
เลขทะเบียนยาที่ G222/51
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 70 บาท  

จำนวน