ส่วนประกอบสำคัญ เทียนดำ ใบสมอทะเล รงทอง ยาดำ และตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ เป็นยาสำหรับถ่ายน้ำเหลืองเสีย หรือเป็นเม็ดผื่น เสียด แน่น เฟ้อ ท้องขึ้น อุจจาระผูกเป็นพรรดึก ระบายไขมัน ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ช่วยถ่ายของเสีย ทำให้ผิวพรรณสดใส 
 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1-3 เม็ด ตามกำลังธาตุ ถ้าต้องการถ่ายแรงหรือธาตุหนัก สามารถเพิ่มได้เป็น 5-11 เม็ด วันละ 1 ครั้งก่อนนอน ตอนท้องว่าง
 
หมายเหตุ  ต้องรับประทานตอนก่อนนอน ท้องว่างเท่านั้น ห้ามรับประทานอาหารหรือนม หลังรับประทานยานี้ ถ้ามวนท้องหรือคลื่นไส้ให้ดื่มน้ำเย็น 1 แก้วจะหาย
 
เลขทะเบียนยาที่ G263/50
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 80 บาท  

จำนวน