ส่วนประกอบสำคัญ   กฤษณา กระลำพัก แก่นสักขี ดอกคำฝอย และตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ เป็นยาหอมแก้ลมบำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้เซื่องซึม แก้อาเจียน
 
วิธีรับประทาน :
ผู้ใหญ่: 5-7 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร เช้า –เย็น
เด็ก: 1-2 เม็ด 2 เวลา ก่อนอาหาร
 
เลขทะเบียนยาที่ G85/51
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 60 บาท  

จำนวน