ส่วนประกอบสำคัญ  ดอกคำฝอย ใบหว้า พิมเสนตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ แก้ลิ้นเป็นฝ้า ขุมขาว แก้แผลร้อนใน แผลในปากและเหงือก แก้เจ็บคอ
 
วิธีรับประทาน ใช้ทาบนลิ้น หรือบริเวณที่เป็นแผลในปากวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
 
เลขทะเบียนยาที่ G100/51
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 20 บาท  

จำนวน