ส่วนประกอบสำคัญ   พริกไทย ดีปลี และตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ นอนไม่หลับ แก้โรคกระเพาะ
 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3-5 เม็ด 3 เวลา หลังอาหาร     
 
เลขทะเบียนยาที่ G434/54
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 80 บาท  
 

จำนวน