สรรพคุณ ทาแก้เริม งูสวัด ขยุ้มตีนหมา   ไฟลามทุ่ง ประดง ลมพิษ ผื่นคัน

 
วิธีใช้ : นำยาเหลืองละลายกับแป้งยาทาบริเวณที่เป็นหลังอาบน้ำ 2-3 ครั้งต่อวัน
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 40 บาท  

จำนวน