สรรพคุณ แก้ประดง ลมพิษ แก้เม็ดผื่นคัน แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ผิวเป็นจ้ำ (พรายย้ำ)

 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 เม็ด 3 เวลา ก่อนอาหาร 
 
ต้องงดการรับประทานของแสลง ดังนี้
ข้าวเหนียว ของทะเลทุกชนิด (ทั้งสดและตากแห้ง) ของหมักดอง (รวมทั้งปูเค็ม ปลาเค็ม แหนม ปลาร้า ลาบ) หน่อไม้ เนื้อวัว เครื่องในวัว อาหารตากแห้ง ผลไม้ที่ทานแล้วร้อนใน เช่น ทุเรียน ลำไย ลองกอง ลิ้นจี่ สับปะรด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 
เลขทะเบียนยาที่ G147/55
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 60 บาท  
 

จำนวน