ส่วนประกอบสำคัญ  ขมิ้นชัน

 
สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้อง
 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
   
เลขทะเบียนยาที่ G 270/52
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 120 บาท  

จำนวน