ส่วนประกอบสำคัญ   ดอกสารภี ฝาง กระวานขาว และตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ แก้หละ ทรางตัวร้อน แก้หวัด ร้อนใน ไอ แผลพุพอง ช่วยเจริญอาหาร  
 
วิธีรับประทาน เด็ก: 1-2 เม็ด บดรวมกันผสมน้ำสุก ให้ก่อนนมครึ่งชั่วโมง 2 เวลาเช้า-เย็น
 
เลขทะเบียนยาที่ G320/50 
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 80 บาท 

จำนวน