สรรพคุณ แก้ลิ้นเป็นฝ้า ขุมขาว แก้แผลร้อนใน แผลในปากและเหงือก แก้เจ็บคอ

 
วิธีใช้ : ใช้ทาเฉพาะที่ลิ้น ไม่จำเป็นต้องล้วงคอ (กวาดยา) หลังนมครึ่งชั่วโมง

เลขทะเบียนยาที่ G100/51
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 20 บาท  

จำนวน